LMABOOKING

KURSER

TRANSART - FRA BILLEDE TIL LYDBILLEDE (for øvede)

På kurset udfordres deltagerne til at skabe ny musik på baggrund af inspiration fra billedkunstens verden. Denne proces kaldes transart. Man transformerer så at sige en kunstart til en anden kunstart. Kurset inkluderer et museumsbesøg, en weekendworkshop og en afsluttende koncert (som udføres af kursets deltagere). Kurset henvender sig til efterskoler, højskoler samt musiklærere der kunne tænke sig at prøve denne tilgang til kreative processer i forbindelse med skabelse af ny musik. Kurset ledes af Kristian Kløvedal Lassen, der er uddannet master i kreativ musikformidling fra SDMK. Kristian har netop skrevet et masterprojekt vedr. transart på Syddansk Musikkonservatorium. Det er en fordel at deltagerne kan spille et instrument og/eller synge. Det er muligt at forkorte eller forlænge kurset, prisen vil i så fald kunne justeres efter den ønskede varighed af kurset. Max antal deltagere: 40 personer. Der kan tilknyttes en hjælpelærer såfremt deltager antallet skal være højere, mod ekstra betaling.

Pris for en museumstur og 2 dages workshop inkl. videooptagelse af koncerten:

DKK 7500,-

DSC_0202.jpeg
DSC_0048.jpeg
DSC_0036.jpeg
DSC_0098.jpeg

LYDLABORATORIET - LAV DIN EGEN LYDKOLLAGE (for indskolings- og mellemtrinselever)

På kurset indspiller vi sjove lyde, stemmer og instrumenter på computeren, og mixer en lydkollage ud af alle de indspillede dele. På kurset vil man få en fornemmelse af hvordan man kan bruge en computer i moderne lydproduktion.

Kurset henvender sig til indskolings- og mellemtrinselever i folkeskolen og på landets frie skoler. Kurset kræver ingen forkundskaber hos eleverne og har en varighed på 2 timer. Kurset kræver deltagelse af en lærer eller en pædagog, der kender den deltagende elevgruppe (dette aftales i forvejen med Kristian Kløvedal Lassen). Max antal deltagere: En klasse (ca. 25-30 elever).

Pris inklusiv transport til og fra jeres skole, indspilning og efterproduktion:

DKK 5000,-

3_edited.jpg
3_edited.jpg

FOREDRAG

KREATIVITET I SENMODERNITETEN (for alle interesserede - om at stimulere kreative processer)

Hvorfor skal vi overhovedet beskæftige os med kreativitet? Er evnen til at tænke kreativt afgørende for menneskehedens udvikling og overlevelse, og for evolution generelt set? Hvis ja, hvordan stimulerer vi i så fald kreativitet hos de kommende generationer? Ud fra et masterprojekt udført på Syddansk Musikkonservatorium, sammenholdt med faglitteratur der diskuterer netop dette emne, tager Kristian Kløvedal Lassen tilhørerne med på en spændende gennemgang af den kreative tankegangs potentialer. Kurset tager udgangspunkt i iagttagelser der er gjort i forbindelse med musikdidaktik, men selve emnet: spørgsmålet om hvordan vi stimulerer kreativitet, kan overføres til en lang række af andre fag. Kurset henvender sig til skoler, uddannelsesinstitutioner, offentlige institioner og private erhvervsvirksomheder. Foredraget har en varighed på 1,5 time, og der er efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål.

Pris inkl. transport:

DKK 5000,-   

KONCERTER // BANDS

Der er i øjeblikket ingen planlagte koncerterperioder for 2021, men forespørgsler er altid velkomne

CARS ON WATER 

Skandinavisk pop musik  

LMABOOKING

Email: krislass@gmail.com 

Tlf: 24 67 81 24

Skab og Spil den musik du elsker!