top of page
DSC_0005_edited.jpg

KURSUS - TRANSART - FRA BILLEDE TIL LYDBILLEDE 

(for øvede)

På kurset udfordres deltagerne til at skabe ny musik på baggrund af inspiration fra billedkunstens verden. Denne proces kaldes transart. Man transformerer så at sige en kunstart til en anden kunstart. Kurset inkluderer et museumsbesøg, en weekendworkshop og en afsluttende koncert (som udføres af kursets deltagere). Kurset henvender sig til efterskoler, højskoler samt musiklærere der kunne tænke sig at prøve denne tilgang til kreative processer i forbindelse med skabelse af ny musik. Kurset ledes af Kristian Kløvedal Lassen, der er uddannet master i kreativ musikformidling fra SDMK. Kristian har netop skrevet et masterprojekt vedr. transart på Syddansk Musikkonservatorium. Det er en fordel at deltagerne kan spille et instrument og/eller synge. Det er muligt at forkorte eller forlænge kurset, prisen vil i så fald kunne justeres efter den ønskede varighed af kurset. Max antal deltagere: 40 personer. Der kan tilknyttes en hjælpelærer såfremt deltager antallet skal være højere, mod ekstra betaling.

Skriv eller ring for nærmere detaljer vedr. pris: krislass@gmail.com TEL: 24 67 81 24

DSC_0036.jpeg
DSC_0048.jpeg
DSC_0202.jpeg
DSC_0098.jpeg

KURSUS - LAV DIN EGEN LYDKOLLAGE

(for indskolings- og mellemtrinselever)

På kurset indspiller vi sjove lyde, stemmer og instrumenter på computeren, og mixer en lydkollage ud af alle de indspillede dele. På kurset vil man få en fornemmelse af hvordan man kan bruge en computer i moderne lydproduktion.

Kurset henvender sig til indskolings- og mellemtrinselever i folkeskolen og på landets frie skoler. Kurset kræver ingen forkundskaber hos eleverne og har en varighed på 2 timer. Kurset kræver deltagelse af en lærer eller en pædagog, der kender den deltagende elevgruppe (dette aftales i forvejen med Kristian Kløvedal Lassen). Max antal deltagere: En klasse (ca. 25-30 elever). 

Skriv eller ring for nærmere detaljer vedr. pris: krislass@gmail.com TEL: 24 67 81 24

FOREDRAG - KREATIVITET I SENMODERNITETEN

(for alle interesserede - om at stimulere kreative processer)

Hvorfor skal vi overhovedet beskæftige os med kreativitet? Er evnen til at tænke kreativt afgørende for menneskehedens udvikling og overlevelse, og for evolution generelt set? Hvis ja, hvordan stimulerer vi i så fald kreativitet hos de kommende generationer? Ud fra et masterprojekt udført på Syddansk Musikkonservatorium, sammenholdt med faglitteratur der diskuterer netop dette emne, tager Kristian Kløvedal Lassen tilhørerne med på en spændende gennemgang af den kreative tankegangs potentialer. Foredraget tager udgangspunkt i iagttagelser der er gjort i forbindelse med musikdidaktik, men selve emnet: spørgsmålet om hvordan vi stimulerer kreativitet, kan overføres til en lang række af andre fag. Foredraget henvender sig til skoler, uddannelsesinstitutioner, offentlige institioner og private erhvervsvirksomheder. Foredraget har en varighed på 1,5 time, inklusiv mulighed for at stille spørgsmål.

Skriv eller ring for nærmere detaljer vedr. pris: krislass@gmail.com TEL: 24 67 81 24   

DSC_0274.jpeg

LMABOOKING 

          www.lassenmusicacademy.com - Thurø/Danmark Kristian K Lassen (master i musik) Musikundervisning

                                                               Tel: +45 24 67 81 24  krislass@gmail.com

Original on Transparent.png
bottom of page